Det er på lørdag…

… at Dan­sk Bon­sai Sel­skab afhold­er sit årlige arrange­ment med udstill­ing, demo, han­dlende m.m. I år er det i Odense, lige midt i lan­det, så vi glæder os til at se mange besø­gende.
DBS-BonsaiFestival2017-web

Følg med på sociale medi­er

Skriv en kommentar

%d bloggers like this: