Det er ikke til at se det,…

-hvis man ikke lige ved det. At haven er hal­van­det år fra, at der abso­lut intet var. Bort­set fra de store træer, der omgiv­er siderne af grun­den, så var her græs med mul­varpe mon­teret, plus en tilgroet ter­rasse, og ingent­ing ellers. Bort­set fra ubrugelige væk­ster såsom ukrudt og vildt­vok­set buskads.

havenfoernu
Billed­er tv. fra foråret 2016 da vi lige var gået igang og havde ryd­det det værste ukrudt, buskads og udgåede træer. Billed­erne til højre er fra som­meren 2017.

Så det er ret dejligt at se hvor­dan det hele nu lign­er en have, selvom der stadig er mange ting at lave. Det vil der iøvrigt altid være. Det er en glæderne ved at have en have. Men det bliv­er nu alligev­el rart at få det grundlæggende anlagt i løbet af de næste måned­er.

DSC07008

Lige nu nyder vi det tidlige efterårs farvespil, og kig­ger på hvad der skal jus­teres til næste år. Der man­gler lidt farv­er i nogle af bedene i cot­tage haven. Haven med bon­sai er stort set som den skal være, men det er også meget mere enkelt at anlægge, da den er grøn de fleste måned­er af året, og stort set kun har blom­string i foråret.

DSC06971

Cot­tage haven der­i­mod, skal gerne have et rigt blom­ster­liv gen­nem hele sæso­nen, og det opnås bedst over tid, hvor man vur­der­er og jus­ter­er gen­nem sæso­nen.

DSC07002

Næste skridt er at få anlagt en sid­de­plads og prim­i­tivt udekøkken, med omplant­ningsplads og plads til havered­sk­aberne. Det sker her (billedet herun­der) hvor det gam­le red­sk­ab­skur lig­ger. Det vil blive udbygget med et halv­tag og skal restau­r­eres lidt.

DSC06992

Så kom­mer forhave reetab­ler­ing, dri­vhus og et min­dre haveom­råde mere. Men så er det også det. Så skulle vi være i mål med det grundlæggende.

Herun­der sep­tem­ber stemn­ings­billed­er. God søndag.

 

 

 

Følg med på sociale medi­er

Skriv en kommentar

%d bloggers like this: