Der er skruet op for varmen og charmen

Ros­er og Dahlia rea­ger­er på var­men med overdådig vækst og blom­string. Al den varme, der ikke kom sid­ste sæson (og for­rige måske) kom­mer nu. Det bety­der også vand­ing i større mængder end nor­malt. Vand­ede vi over­hovedet bedene sid­ste år? Det tror jeg ikke.

Krukker og bon­sai skal altid van­des. For tiden er de ekstra tørstige. Dahli­aerne er grådi­ge planter, der har brug for vand og næring for at udfolde deres fulde poten­tiale.

Bon­sai skal også van­des og gødes for at trives. De holdes ikke i den lille stør­relse ved at blive pint, men tvær­ti­mod skal de være i god og sund vækst for at tåle ophold­et i en lille skål og den beskæring, der hold­er dem i form.

Den tidlige rosen­blom­string i år giv­er en lang sæson for de remon­terende. De engangs­blom­strende får så ekstra vækst i den lange sæson, som kun vil styrke dem. Bare de får vand og gød­ning (organ­isk) nok.

Vi har heldigvis en stor reg­n­vands­be­hold­er, men det svin­der i den. Vi må se hvor længe det var­er før den er tom.

 

 

Følg med på sociale medi­er

2 kommentarer til “Der er skruet op for varmen og charmen”

  1. Jeg har sagt det før, men jeg siger det igen: Jeg elsker dine fotos. De er så mørke og mys­tiske med mass­er af stemn­ing. (Og mørk og mys­tisk er alt­så ment som en ros.)
    Har I nogen sinde åben have?
    Mange hilsen­er Lis­beth

    1. Tak (igen) Lis­beth. Vi har ikke umid­del­bart plan­er om åbent have, men hvis nogen hen­ven­der sig åbn­er vi gerne lågen. Og det hæn­der 🙂

Skriv en kommentar

%d bloggers like this: