Der er nyheder nok i haven

I de her for vort land så urolige tider, er der rigeligt med nyhed­er, der flim­r­er og skaber støj. I haven er der også mass­er af nyhed­er, men de skaber ro og glæde. Brug haven til at rense ud på øver­ste etage. Der er små glimt af ren lykke når jeg ser en ny blomst folde sig ud, eller soll­y­set der sæt­ter spot på et lille hjørne af haven.

Ritualer og pligter

Jeg har nogle faste rit­ualer jeg helst skal igen­nem  i løbet af dagen. Man kan også kalde nogle af dem for pligter. Rit­ualet er bl.a. at hilse på fårene, gå en runde med kaf­fekop­pen i hån­den og lige tjekke om der er sket noget nyt siden sidst, og lukke kat­ten ind efter nat­tens even­tyr. Pligterne er at sikre at kat, får, hund og fiskene i havedammen har vand og mad, hvilket sid­st­nævnte ihvert­fald altid har. Men også at bon­saiene van­des, og sikre krukkerne ikke er tør­ret ud.

Japan­sk Ahorn bon­sai, der i de her dage fold­er sine blade ud.

Begge dele, rit­ualer og pligter er noget jeg hold­er af. Det giv­er fast grund under fød­derne at have ting man gør, bare for­di man kan, og lidt for­di man skal.

Der er nogle ting der ikke skal laves om på. Hverken rækkefølgen eller tingenes tilstand. Det skal være som det plejer.

I en urolig ver­den og hverdag, er det godt der er noget, som er som det ple­jer at være. Det giv­er tryghed. Der­for skal dagen helst starte og slutte i haven. På fridage kan jeg sagtens være derude hele tiden. Lave stort og småt, og med små pauser til at nyde. Og så spotte dagens nyhed­er, der udfold­er sig dagligt her i foråret.

For­mentligt lykke­lige får nyder mor­gen­solen.
I år er der sket nyt ved havedammen. Der er nu tuli­pan­er med på palet­ten.
Følg med på sociale medi­er

Skriv en kommentar

%d bloggers like this: