Der er nok at fejre

Cham­pag­nen i glassene skyldes nylig bryllups­dag, min fød­sels­dag i går og fejring af at Lis­beth skift­ede fast job ud med tilværelsen som fuldtid­skun­st­ner. Som uddan­net billed­kun­st­ner på Det Fynske Kun­stakade­mi er bal­las­ten i orden, og da der nu er så godt gang i sal­get af værk­erne (og vi har høvlet gæld væk), er tiden mod­en til at være selvstændig døgnet rundt igen. Der­for kunne vi godt tage prop­pen af og glæde os over at det meste da er helt i orden 🙂
Haven har det også godt.
L1013504-2

Følg med på sociale medi­er

0 kommentarer til “Der er nok at fejre”

  1. Tilykke med dagen og beslut­nin­gen, det bliv­er en spæn­dende tid I går i møde på alle plan­er. Kan se I har mange jern i ilden og at det ser godt ud det hele. Så vidt jeg husker, så har I skrevet at I vil starte med åben have til næste år, det kan I godt glæde jeg til, vi start­ede i år og det har været helt for­ry­gende. Syntes også at jeres have fort­jen­er at blive vist frem, sam­tidig er det jo en god kom­bi­na­tion sam­men med malerierne og kun­st­skolen. Ver­den er som­me­tider lidt lille, kan se at det er Else­marie Ander­sen der har udsmykket museet i Gl. Ska­gen, hende kender jeg fra blom­sterbind­ing. Vi tager til Ska­gen i week­enden og havde fak­tisk bestemt os til at besøge bla det muse­um :-). Jeg ønsker jer alt mulig vind i sej­lene fre­mover, med mange ven­lige have­hilsner Mar­git

    1. Hej Mar­git / Bru­uns have 🙂
      Tak. Ja, det er helt afgjort spæn­dende, og det er dejligt når ens plan­er og ønsker er mulige at føre ud i livet. Else­marie kender vi særde­les godt. Lis­beth arbe­jder sam­men med hende i forbindelse med udstill­ingerne i Ska­gen bl.a. Ann-Lis­beth San­vig (som kaldes Lis­beth i daglig tale) og Else­marie udstiller sam­men, så du kan se både blom­s­ter­deko­ra­tioner og malerierne, som de indgår i. Vi håber også at få tid til at besøge Jeres have når der er åbent igen. Hilsen Lis­beth og Morten.

Skriv en kommentar

%d bloggers like this: