Den botaniske have i Trastevere

05-ALB_6586

I den gam­le del af Rom, Traste­vere, lig­ger en dejlig og lidt skjult botanisk have. Da vi i foråret 2011 var på vores bryllup­sre­jse året efter vi blev gift, gik vi sid­ste aften en tur for at nyde den sid­ste dag og suge de sid­ste indtryk til os fra en fan­tastisk by. I øvrigt kan det varmt anbe­fales at bo idet ældre Rom i Traste­vere, som har en meget rolig og æstetisk atmos­fære, sam­men­lignet med det mere for­travlede cen­trum. Men det er en anden his­to­rie.

Omme bag nogle stræder, som vi kun fandt for­di vi slen­trede rundt i de små gad­er uden egentligt mål, så vi en park inde bag nogle søjler. Det viste sig at være en offentlig park, og da vi så kom ind var det fak­tisk en botanisk have. Så helt til­fældigt var der også plantemarked og udstill­inger lige denne dag, bl.a en fin bon­sai udstill­ing i væk­sthuset fra den lokale romerske bon­sai foren­ing. Der­for blev det en fan­tastisk afs­lut­ning på en ret ufor­glem­melig tur til Rom.

Følg med på sociale medi­er

Skriv en kommentar

%d bloggers like this: