Cottage Garden og frø

Marts må næsten være frø­peaket i havesæ­so­nen. Der kan sås en mængde frø til for­spir­ing på et lyst og lunt sted, inde eller i dri­vhus. Andre kan sås ude, lidt senere, og andre igen direk­te på vok­ses­t­edet .

L1010641

I går mod­tog vi et brev med frø, som den meget ven­lige Susanne Jensen fra http://solbakken1908.blogspot.dk/ har sendt helt gratis, og uden andet ønske end at man link­er til siden. En lille pose frø er på vej den anden vej, som tak for gavmild­he­den, og på den måde får vi ekstra planter til haven. Og noget vi ikke lige havde haft i tankerne. Frøene blev sået her til mor­gen, og vi vil sende en ven­lig tanke, når de om nogle måned­er står i den kom­mende Cot­tage Gar­den del af haven.

L1010639

Den engelske Cot­tage Gar­den stil pass­er fint til vores ældre gård. Cot­tage Gar­dens kan være mere eller min­dre styrede areal­er, med mere eller min­dre sym­metriske gan­gareal­er. Fælles er at der er en meget stor blom­ster­rig­dom og en stor frodighed, som kan virke ukon­trolleret i sin fremtræ­den. Uanset om blom­ster og planter er indret­tet bag stil­rene buks­bomhække, eller med snoede sti­er til at adskille bedene, er frodighe­den det som giv­er fornem­melsen af en Cot­tage Gar­den. Sam­tidigt er idéen at man anven­der gen­brugte mate­ri­aler når det er muligt, så haven frem­står etableret og gam­mel. Planter og frø avles så bil­ligt som muligt, og der­for pass­er Susannes frø­gave fint ind i tankegan­gen bag havestilen.

Haven foran huset som er ved at blive udviklet til engel­sk Cot­tage Gar­den, er Lis­beths! Jo, jeg planter, etablerer gange, fly­t­ter staud­er, sår frø m.m., men haven er Lis­beths J Vi har altid en lille sjov fight om hvem der har flest træer, og hvem der burde have haft dem. Vi har hver ”vores” haveom­råde vi dyrk­er pga. inter­esse for lige den del, men det hele er alligev­el lavet i fæl­lesskab og til lige stor fælles glæde. Min inter­esse er den mere stil­færdi­ge japanske havestil, og bon­sai. Men jeg er nøjagtigt lige så glad for, og inter­esseret i, den overvældende frodighed i en Cot­tage Gar­den. Det han­dler for mig mere om at rendyrke stilen, med et per­son­ligt præg, end at vælge det ene frem for det andet. Der­for er det dejligt at have en stor grund, hvor der er plads til at dele haven op i rum, og få meget forskel­lige oplevelser hvert sit sted. Så kan vi sætte os under blom­ster­flo­ret når humøret ender os der­hen, eller tage en stille stund i den japanske havedel når der er behov for det.

L1010642

Følg med på sociale medi­er

2 kommentarer til “Cottage Garden og frø”

 1. Det lyder godt, at I har fælles havein­ter­esse og alligev­el hver sin del af haven, som I inter­esser­er jer for. Jeg kan sikkert også bidrage med frø, hvis I er inter­esseret i det. Frø kan I i øvrigt nemt få, på face­book er der frø­grup­per, hvor man del­er frø. Kig også på frønør­den Tonys blog. https://www.blogger.com/home
  Hilsen Lis­beth

  1. Hej Lis­beth
   Tak for links, som jeg ikke kendte. Dem vil jeg med glæde se på. Og tak for tilbud om frø. Lige nu er vi igang med en del over­skud­spro­duk­tion, men der bliv­er sikkert et behov senere, når nyt land tages i brug.
   Hilsen Morten

Skriv en kommentar

%d bloggers like this: