Cotoneaster Shohin

En af de lidt for mange reg­n­ve­jrs­dage denne som­mer, gav lidt tid fra havear­be­jdet. Det gav mig lej­lighed til at arbe­jde med en lille bon­sai. Det er en Cotoneast­er micro­phyl­la, gravet op for tre år siden i en gam­mel hæk-beplant­ning. Der kom også et større eksem­plar ud af opgravnin­gen som jeg vis­er på et andet tid­spunkt.

L1019156

Cotoneast­er, Bær­misel, er utroligt tol­er­ante over­for beskæring, og den lille klump her er også resul­tatet af en hård tilbageskæring efter opgravnin­gen. Sid­ste år kom den i en lille skål, og nu har jeg fore­taget den første for­m­givn­ing, der skal danne basis for fremti­den. Cotoneast­er er veleg­net til små skåle, da de tol­ererer let udtør­ring. Fak­tisk trives de bedst i en jord som ikke er fugtig men gerne meget vel­drænet.

 

Følg med på sociale medi­er

Skriv en kommentar

%d bloggers like this: