Cool bonsai

Kølige bon­sai, eller bare en kold forårs­dag, som gjorde at den lille gruppe som var sam­let for at arbe­jde med bon­sai hos os denne første søndag i maj, trak indendørs i læ. Fem timers inten­sivt arbe­jde, hvor de skarp­sleb­ne sakse blev brugt lige så flit­tigt som i en Køben­havn­sk frisør­sa­lon lige før den store kon­fir­ma­tion­sweek­end.
L1011898
Bon­sai kræver ple­je, og den skal være kærlig. Efter klip­n­ing, omplant­ning m.m. skal træerne pass­es med vand og gød­ning væk­st­sæ­so­nen igen­nem, så vi kan glæde os over træerne når de blom­str­er eller blot står som smukke skulp­tur­er i haven. Nogle af bon­saiene skal udstilles i august når De Japanske Haver i Bro­by igen har inviteret vores bon­saigruppe Fuchi Bon­sai på Fyn, til at udstille for de besø­gende i haven. Det sker den 31. august kl. 10–16, og De Japanske Haver lig­ger på adressen Vøjstrupvej 43, 5672 Bro­by. Se evt. mere på www.fuchi-bonsai.com 
Der­for er det for nogle træers ved­k­om­mende nød­vendigt allerede nu at trimme og afpasse klip­nin­gen, så træerne kan stå flottest muligt om knap fem måned­er. Andretyper træer kan trimmes få uger eller dage før udstill­in­gen, men f.eks. Enebær skal have nyvæk­sten klip­pet nu og igen en måned før de skal stå klar.
POSTER2014-dejapanskehaver-800
 

Følg med på sociale medi­er

0 kommentarer til “Cool bonsai”

 1. Havehjernen

  Har forsøgt mig med den ædle kun­st engang – men måtte erk­ende at mit omsorgs­gen ikke er stort nok til at give de små kun­stværek­er den fornødne ple­je 🙁 Selverk­endelse må her være en dyd – i hvert fald skån­er det man­gen en uskyldig plante for et plag­somt liv og alt for tidlig død…
  Hen­rik Have­hjerne

  1. Hej Hen­rik
   Ja, det kræver både lidt plante­ofre at lære at dyrke bon­sai, dedika­tion og lidt tålmodighed. Men så er det også det hele værd 🙂
   Hilsen Morten

Skriv en kommentar

%d bloggers like this: