Bonsai klipning

Juni er store afløvn­ings­dag i bon­sai-ver­de­nen. Søndag drog jeg til Odense for at arbe­jde sam­men med mine to faste bon­saikom­pagnon­er i Fuchi Bon­sai. I juni er det højsæ­son for at fjerne alle blade ( i nogle til­fælde delvist) på en del løvfældende træer. Det er f.eks. Japanske Ahorn, Par­adis­æbletræer o.a. Ved at strippe træet for blade, og kun efter­lade blad­stilken opnås at der i bun­den af blad­stilken vækkes en sovende skud. Det aktiveres når træet mis­ter sine blade, og der kom­mer et nyt hold min­dre blade. I naturen er det en sikker­hed for over­levelse efter et insek­tan­greb eller anden skade. Når vi dyrk­er bon­sai, er det en måde at skabe min­dre blade, der pass­er til træets pro­por­tion­er og æstetik, og som også giv­er kor­tere afs­tande mellem blad­parene efter­føl­gende i inde­værende væk­st­sæ­son.
Deru­dover var der lidt jus­ter­ing af sted­seg­rønne træer, Taks, Kine­sisk Enebær m.v. Dejlig beskæftigelse på en god som­merdag.
Herun­der fotos fra dagen, bl.a. før-efter-billed­er. Nogle af bon­saiene er træer på vej til at blive bon­sai, andre er mere eller min­dre færdi­ge bon­sai, som dog hele tiden skal holdes i god vækst og trimmes.

Torben og Johnny.
Tor­ben og John­ny.
 
Følg med på sociale medi­er

Skriv en kommentar

%d bloggers like this: