Bonsai i varmen

DSC00853

En afs­lut­tende bemærkn­ing fra Indi­en inden vi kaster os over haven og det for­mentligt ven­tende forår. Bon­saikun­sten opstod i Kina under navnet Pen­jing. For et par tusind år siden. Japan­erne forfinede kun­sten med at skabe minia­ture udgaver af træer. Før det var det inderne som (for­mentlig) var de første til, at plante væk­ster i krukker. Primært med­i­cinske planter som kunne fragtes rundt på denne måde. Nu er inderne så også med på bon­saibøl­gen, der siden anden ver­den­skrigs afs­lut­ning bredte sig fra Japan til den vestlige ver­den. Og nu retur til østen kan man måske sige.

DSC00459

Bon­sai er vari­erede i deres udtryk rundt omkring i ver­den. Forskel­lige kul­tur­er og de træer det er muligt at dyrke, gør sin ind­fly­delse på udtrykket. Selvom vi lever i en glob­al ver­den og alt blandes sam­men, er der alligev­el nogle tydelige kende­tegn, primært æstetiske, som adskiller stilen fra det ene sted til det andet. Herun­der et lille billedgal­leri far udstill­in­gen og fra turen uden­for bon­sai kon­fer­en­cen.

 

 

Følg med på sociale medi­er

1 kommentar til “Bonsai i varmen”

  1. Pingback: Bonsai i varmen – Bonsai Vaerkstedet Denmark

Skriv en kommentar

%d bloggers like this: