Bonsai og skåle i skyggen

Med de varme dage vi har lige nu, er det en stor fordel at sørge for skygge midt på dagen for især de hur­tigt udtørrede små bon­sai. Enten via skyggenet f.eks., eller hvis bon­saiene kan stilles i løbende skygge fra store træer i haven. Jeg tjekker flere gange dagligt om der er noget der skal van­des, da træerne udtør­rer forskel­ligt selvom de har samme stør­relse. Pga. forskelle i løvmæng­den, og på hvor meget hver plante­type for­damper.

Det er ikke uden betyd­ning hvilket mate­ri­ale skålen er lavet af. De tyn­dere japan­sk pro­duc­erede skåle er lavet af en ler­type der køler rød­derne mere af, end skåle lavet af andre tykkere ler­typer. Der­for skal man undgå skåle med der er for kraftige, da de ikke giv­er rød­derne samme mulighed for at køles af på varme dage.

I naturen har træernes rød­der en sta­bil tem­per­atur i jor­den, og bliv­er ikke hedet op som de gør i en bon­saiskål. Der­for er det vigtigt at bruge de rigtige skåle, så tem­per­atu­rudsvin­gene ikke bliv­er for store.

Følg med på sociale medi­er

Skriv en kommentar

%d bloggers like this: