Bonsai i Indien

Bon­sai i Indi­en er ikke særligt kendt ude omkring i ver­den. End­nu. Jeg er netop kom­met hjem fra nogle dages pri­vatun­dervis­ning i Pune  i del­stat­en Maha­rash­tra i det vestlige Indi­en. Pune lig­ger omkring 160 km sydøst for Mum­bai.
006-l1023518
 
Bon­sai i Indi­en har en lang bon­saitra­di­tion, men har ikke haft samme årvå­gen­hed inter­na­tion­alt, som det har haft fra Japan og Kina f.eks. De tre som stod bag invi­ta­tio­nen var  Pra­jak­ta Kale, Kami­ni Johari og Sucheta Avad­hani, som har bon­saipro­jek­tet Bon­sai Namaste. I 2018 bliv­er der iøvrigt plan­lagt en meget stor inter­na­tion­alt anlagt bon­sai-udstill­ing med flere japanske og europæiske bon­saikun­st­nere, inkl. under­teg­nede. Mere om det lidt senere.
033-l1023553
Turen her var en bland­ing af råd­givn­ing til den store udstill­ing, og arbe­jde med bon­sai plus work­shop. Bon­sai i Indi­en består mest af tro­piske træer. Ficus i forskel­lige vari­anter. Kine­sisk Enebær og Shim­paku, plus en lokal vari­ant med lidt lysere og læsere vækst. Tro­piske reg­n­træer og ukendte arter jeg ikke har navnene på. Men grundlæggende han­dler det også mest om æstetik, beskæring­steknikker og især for­m­givn­ing af træerne, da delt­agerne alle havde mere end 25 års erfar­ing.
Jeg arbe­jd­ede på flere træer om dagen, hov­ed­sageligt i mellem­stør­relsen. Herun­der billedindtryk fra første dag i Indi­en. Billed­erne er fra Sucheta Avad­ha­nis bon­sai­have, der lig­ger på et lille land­st­ed uden­for Pune, hvor første dags bon­saidemon­stra­tion var arran­geret. I løbet af de næste uger fly­ttes en del af sam­lin­gen til et andet sted i Pune, hvor de tre ven­ner kan arbe­jde sam­let med deres bon­sai.

Følg med på sociale medi­er

Skriv en kommentar

%d bloggers like this: