Bonsai i haven

1-L1006482 - Kopi
Bon­sai på bor­de i haven.

En af mine helt store havepas­sion­er er bon­sai. Inden jeg griber lidt dybere i hvad bon­sai er, skal det først fortælles hvad det ikke er. Bon­sai er ikke formk­lippede træer plantet ud i haven. Alt for tit beskrives bon­sai som havetræer, der er klippede og som indgår i den japanske have. Det er meget fork­ert og selv planteskol­erne udbred­er den mis­forståelse. Lige­som det tit staves fork­ert, ofte som bon­zai. Men det er alt­så en sam­men­trækn­ing af bon og sai, der bety­der “træ i skål”.

3-L1007774 - Kopi
Kine­sisk Enebær, skabt fra planteskole­plante. Højde fra skålka­n­ten til top­pen er 17 cm.

Bon­sai er heller ikke en speciel sort af træer. Det kan være almin­delige træer og buske, som formes som bon­sai gen­nem klip­n­ing af grene, og dyrkn­ing i spe­ciallavede skåle der egn­er sig til at stå ude. Træerne kan være Lærk, Taks, Fyr m.fl. som plantes i skålen og trænes til en æstetisk oplevelse, som skal skabe billedet af et gam­melt træ i naturen.

2-L1006835 - Kopi

Bon­sai lever ude det meste af året. Jeg har dem stående i et are­al med bænke og piedestaler, hvor jeg både kan nyde dem og passe dem. I som­mer­halvåret kræver det en del vand­ing og gød­skn­ing for at holde træerne sunde og i vækst. Gen­nem beskæring o.a. teknikker holdes de i den form jeg tilstræber. Det pass­er naturligvis fint ind som et afs­nit i den japanske have, men er ikke i sig selv en del af den japanske have.

Her i vin­ter­halvåret overv­in­tr­er jeg bon­saiene i et uop­varmet dri­vhus, for at beskytte dem mod frost­vide og for meget vand i en mild vin­ter som denne. Men fra omkring marts til novem­ber er træerne plac­eret under åben him­mel for at få de rette betingelser for at trives.

5-L1009393
Bon­sai i dri­vhuset til vin­ter opbe­var­ing.

Så når foråret nu snart kæm­per sig tilbage i kalen­deren, bliv­er det tid til omplant­ning i ny frisk jord for nogle af træerne, beskæring af rød­der så de fort­sat kan holdes sunde og i den skål de står i. Fra tid til anden efter nogle års vækst, kan det være nød­vendigt at finde en lidt større skål, så træet fort­sat kan trives. Lige nu glæder jeg mig bare til at nye blade kom­mer frem, og de blom­strende bon­sai vis­er deres skøn­hed igen.

4-ALB_6106
Blom­strende Rhodo­den­dron lysolep­sis.

 

 

Følg med på sociale medi­er

0 kommentarer til “Bonsai i haven”

    1. Tak for det. Ja, vi er fak­tisk rigtigt glade for vores forskel­lige typer haver. Nu glæder vi os til at få den nyetablerede engelske havedel rigtigt i gang i foråret. 🙂

Skriv en kommentar

%d bloggers like this: