Bonsai demo i Indien

Næsten sid­ste blog om bon­sai i Indi­en. Inden vi kaster os over foråret, er her lidt fotos fra Bon­sai Namaste event i Pune. Billed­erne er fra demon­stra­tionerne med bon­sai skabt foran de 400 betal­ende pub­likum­mer. Tre bon­sai kun­st­nere på sce­nen ad gan­gen, og mas­siv mediedækn­ing og detal­je-video på storskærme.

IMG_3340

Bon­sai kun­st­nerne kom fra de fleste af ver­den­shjørn­erne og vi havde det ret skægt de fire dage selve arrange­mentet stod på.

Der kom mange spørgsmål under­ve­js fra pub­likum og blev givet mange gode råd under­ve­js. En god oplevelse, og en kold afvaskn­ing at komme hjem til frost­grad­er. 🙂

Følg med på sociale medi­er

2 kommentarer til “Bonsai demo i Indien”

Skriv en kommentar

%d bloggers like this: