Blomstrende japansk have

Blom­ster er ikke det man altid forbinder med en japan­sk have. Fak­tisk er der en ret ens­formig og snæver opfat­telse af hvad en japan­sk have er. De fleste tænker på revet grus og sten og et par formk­lippede træer. Men en japan­sk have er meget mere end det.
L1012415
Japanske haver er lige så vari­erede som andre havetyper. Der er bare den grundlæggende forskel på andre havetyper og den japanske have, at sid­st­nævnte er meget enkle, med fokus på at gen­sk­abe et miljø fra naturen i en meget stil­ren og enkel form. Formk­lippede buske kan illus­trere bjerge, og grus kan illud­ere vand f.eks. Foråret i en japan­sk have byder på farv­er, når de Japanske Aza­lea blom­str­er. Efter blom­strin­gen overgår haven til sin grønne peri­ode, hvor det han­dler om form og ikke farve. Enkel­he­den er hele tiden i fokus, og det giv­er større opmærk­somhed på den enkelte blomst og plante end store bede med mass­er af blom­strende planter. Der­for er der en særlig ro i en japan­sk have, som man skal forstå at værd­sætte.
Japanske haver er lige så per­son­lige som europæiske haver. Og der­for er vores japanske have også per­son­lig. Det bety­der at vi har vægtet skovstemnin­gen, som er i den japanske the­have, og blom­strin­gen i foråret. Der skal være rart i vores have, og der­for lægges der vægt på frodighed. Lige­som man kan se i Japan, i the­haven og i en del pri­vate haver.
Her et stemn­ings­billed­er fra vores japanske haveaf­s­nit, som lige nu bl.a. byder på de blom­strende Aza­lea i flere farv­er.

Følg med på sociale medi­er

Skriv en kommentar

%d bloggers like this: