Blomster og kunst

Fru­en i huset og haven, Ann-Lis­beth San­vig www.aasanvig.com udstiller lige nu blom­ster­ma­lerier sam­men med blom­s­ter­deko­ratør Else-Marie Ander­sen fra Fru Ander­sens even­tyrlige blom­ster­værk­st­ed http://www.elsemarieandersen.dk/

L1011324

Ann-Lis­beth San­vig (i daglig tale Lis­beth) har mange udstill­inger bag sig, og Else-Marie Ander­sen er en anerk­endt blom­s­ter­deko­ratør, oplært af den kendte blom­sterkun­st­ner Tage Ander­sen.

Jeg har taget sort/hvid fotos i Else-Maries blom­ster­værk­st­ed og hjem, som indgår i malerierne, og har været inspi­ra­tion til Lis­beths værk­er. Hun har arbe­jdet med malerierne i nogle måned­er, og Else-Marie Ander­sen har derefter kreeret blom­ster­værk­er, som indgår i udstill­in­gen.

Resul­tatet af det meget fine samar­be­jde kan ses på udstill­in­gen i Gl. Ska­gen 17. april til den 31. august på Strandgal­leri­et, Gal­lerie Ras­mus, Jeck­elsvej 4, 9990 Gl. Ska­gen. Tlf. 40 16 88 31. Se åbn­ingstider her www.aasanvig.com

 

 

Følg med på sociale medi­er

Skriv en kommentar

%d bloggers like this: