Blomster og kunst — romantik eller forfald

Blom­ster har altid været et emne for kun­st­nere, og ikke mindst er der pro­duc­eret mange malerier hvor blom­sterne er i fokus. Som regel roman­tiske motiv­er a la Mon­ets åkan­der, eller som haveen­tu­si­as­ten Anne Just, der jo også var kun­st­maler.
L1014480
Ann-Lis­beth San­vig, min hus­tru, har val­gt en anden indgangsvinkel til at skil­dre blom­sterne i kun­sten. “Titlen på mine malerier er Van­i­tas. Van­i­tas er en genre inden for stilleben-maleri­et, som blom­strede op i den hol­landske kun­st i det tidlige 17. århun­drede. Jeg har val­gt at for­tolke van­i­tas-motivet med blom­ster og kom­binere det med fotos af for­ladte sted­er.  Det for­fald, som indtræder, når f.eks. et hjem bliv­er for­ladt, og tiden sæt­ter sine spor, kan være utroligt smukt, men vid­ner også om tin­ge­nes og livets forgæn­ge­lighed. Blom­sterne er sat i kon­trast her­til som sym­bol på det nye liv, som blom­str­er op, men som er fly­gtigt og forgår med tiden.”
Der er blom­ster­fes­ti­val i Odense lige nu, og imens kan du besøge Gal­lerie Ras­mus i Ny Vester­gade 8–9 i Odense, hvor malerierne er udstil­let. Se mere om Ann-Lis­beth San­vig på www.aasanvig.com og om kun­st­skolen på www.sanvigs-kunstskole.com

Søndag d. 17/8 kl. 11.00 – 15.00
kan du få en snak med blomsterkunstner Else-Marie Andersen og billedkunstner Ann-Lisbeth Sanvig i Gallerie Rasmus 
om blomsterdekoration og maleri.

Følg med på sociale medi­er

Skriv en kommentar

%d bloggers like this: