Blomster i modlys

DSC04674

Haven opleves forskel­ligt i løbet af dagen. Fra det tidlige mor­genlys, til sen aften. Et af de tid­spunk­ter jeg hold­er af at gå ud og opleve haven med mit kam­era er i mor­gen- eller aften­timerne, når lyset står lavt. Det giv­er en anden inten­sitet end midt på dagen med høj sol (når der alt­så er sol­skin at finde).

DSC04682

Blad­former, og blom­ster frem­står helt anderledes, og ikke mindst når blom­sterne gen­neml­y­ses af solen, kan man se detal­jer, der ellers er usyn­lige.

Følg med på sociale medi­er

Skriv en kommentar

%d bloggers like this: