Den bedste japanske have

Den bed­ste japanske have i Japan er kåret. Og, gaaaab, ingen over­raskelse, for det var 11 år i træk at Adachi Muse­um of Art hev sejren i land. Prisen udde­les af The Jour­nal of Japan­ese Gar­den­ing (JOJG — Shio­sai Project) hvert år. Men det er også en fan­tastisk sam­ling haver. I øvrigt det eneste der …

Den bed­ste japanske have Læs mere »

Nabo-have-hjælp

På lan­det, og alle andre sted­er man kan kan tænke sig til, er det dejligt med noget nabo­hjælp. Ikke mindst når haven skal anlægges og maskinkraft er nød­vendigt. Vores gård­splads er belagt med pig­sten, sådan fuld­stændigt tra­di­tionelt. Med skif­tende land­mænd på går­den, er der med års mellem­rum lagt nye pig­sten oven på gam­le, for det …

Nabo-have-hjælp Læs mere »

Forårsfornemmelser

Det er nemt at få lidt forårs­fornem­melser når der er nye spir­er på vej i haven. Der er nok gemt lidt vin­ter et eller andet sted derude, men et par hyac­in­ter kan give lidt fors­mag på det forår vi længes efter. Her plac­eret i en glaskrukke så de ikke væl­ter. Giv dem ikke for meget …

Forårs­fornem­melser Læs mere »

Æbler til fuglene og godt nytår

Det gode ved det milde vin­ter­ve­jr, er at det er muligt at lave havear­be­jde end­nu. Uden frost kan der fly­ttes planter, og der kan luges. Sid­st­nævnte er en rigtigt god idé, for det kan give et for­spring til foråret, og ukrudt vokser (desværre må man sige) i det milde vejr. Vi har ikke fået plukket …

Æbler til fug­lene og godt nytår Læs mere »

Juleroser

Helle­borus niger, Julerosen blom­str­er lige nu. Det milde vejr får den tilsyneladende til at sætte mange blom­ster, men selv i frost og sne vil den sætte knop­per. Ikke dårligt med blom­ster, der lyser op lige nu hvor mør­ket stadig er lige lovligt påtræn­gende. God jul.

Julefliser og julelys

Ikke at der (så vidt vides) find­es specielle jule­flis­er til rådighed i bygge­marked­er eller andre sted­er, men blot for at fortælle at når nu julen er så mild i år, så kan man sagtens lave lidt havear­be­jde. Fak­tisk er vin­ter­pe­ri­o­den, når den er frost­fri, et ganske glim­rende tid­spunkt at lave anlægsar­be­jder i haven. Herun­der fliselægn­ing. …

Jule­flis­er og julelys Læs mere »

Efterår med grus i haven

Der er ikke grus i mask­iner­i­et, men i haven. Græs­set er nu erstat­tet med grussti­er af grus/stenmel som giv­er en flot og hård belægn­ing. Udover det æstetiske som er hov­ed­for­målet med belægnin­gen, så bliv­er der også min­dre græss­lån­ing på matriklen, hvilket ikke er så ringe end­da 🙂 De æstetiske valg er pri­or­iteret højere end det …

Efterår med grus i haven Læs mere »

Havestil der passer ind

For 4,5 år siden ind­tog vi matriklen i Freltofte på Fyn. Efter at have sum­met over havens design nogle gange, er vi nu nået frem til den grund­form haven skal have. Vi har en gård­have mellem fire bygninger (det er en gam­mel gård), som indrettes som have i japan­sk stil, mens arealet foran huset bliv­er …

Havestil der pass­er ind Læs mere »

Sommerminder

Bloggen her er nu på vej tilbage på sporet efter en stille peri­ode. Den del af haven der består af staud­er, æbletræer og espalier, er lige nu ved at gen­nemgå en omfat­tende foran­dring. Mere om det senere, da pausen har gjort at vi tror det godt kan tillades at se lidt tilbage. I første omgang …

Som­mer­min­der Læs mere »

Kensington Gardens

På en lille tur til Lon­don gik min dat­ter og jeg en tur i Hyde Park, og selvom der er store restau­reringsar­be­jder i gang op til Ol 2012, og dermed spær­ret for en del områder, var der åbent til en af de gam­le haver. Kens­ing­ton Gar­dens lig­ger op til et gam­melt orangeri, der dog nu …

Kens­ing­ton Gar­dens Læs mere »

Solhatten

Sol­hat­ten, alt­så planten, står lige nu meget fint sam­men med de øvrige staud­er. Det er nu 2 år siden staudebe­det blev startet og vejret i år har sat skub i væk­sten. Det er gået utroligt stærkt med væk­sten, og med udvidelsen at bedet i år er der ved at være fyldt op i det afsat­te …

Sol­hat­ten Læs mere »

Have inspiration i Kyotos gader

Jeg er netop vendt hjem efter en meget inspir­erende to-ugers run­drejse i Japan. Målet var at fotografere japanske haver og bon­sai, og hente en masse inspi­ra­tion med hjem til egne pro­jek­ter. Nogle gange er det ikke de tra­di­tionelle havebesøg, der giv­er den største inspi­ra­tion eller glæde at se. Engang imellem får man meget ud af …

Have inspi­ra­tion i Kyotos gad­er Læs mere »

Staudebedets udvidelse

Som­merens nye tilt­ag er en udvidelse af de eksis­terende staudebe­de. Trin 2 kan vi kalde det. Der vil ske lidt mere senere, men det er mere af for­m­mæs­sig karak­ter da det han­dler om hæk af buks­bom og grussti til indramn­ing. Men da der er meget andet at lave, er det ikke sikkert det nås i …

Staudebe­dets udvidelse Læs mere »

Rosentid

Trods kedeligt vejr (men godt vejr for planterne) er tiden kom­met til at roserne er sprunget ud. Vores side­bygn­ing er også sprunget ud i ny farve. Kalk  med jern­vit­ri­ol og hvide vin­duer har for­van­dlet bygnin­gen fra kedelig grå til mere ind­by­dende. Sam­men med det grønne kæder den land­sk­a­bet noget bedre nu. Og så er der …

Rosen­tid Læs mere »

Pæonerne er sprunget ud

Nu er pæon­erne endeligt sprunget ud, dagen efter det reg­n­ve­jr, der kunne have spol­eret de sarte kro­n­blade og dukket de tunge blom­ster­hoved­er. Staude­haven er godt på vej, og meget blom­str­er nu.

Ny haveblog/hjemmeside

Velkom­men til vores hjemme­side “Haven i Freltofte” som vis­er små og store tilt­age i haven, årets gang m.m. Til at starte med en billed­serie fra en junidag.

%d bloggers like this: