Havetip nr. 17 — beskæring af Hortensia

Havetip 17. Dagen efter Dron­nin­gens fød­sels­dag 🙂 Hvor­dan beskæres almin­delig Hort­en­sia uden at miste blom­strin­gen. Det er et ofte stil­let spørgsmål. Af en eller anden grund synes mange at havens Hort­en­sia har det med at blive for store. Måske de fra start af er plac­eret fork­ert, og man har ikke har tænkt over, at Hort­en­sia …

Havetip nr. 17 — beskæring af Hort­en­sia Læs mere »

Havetip 16 — Dronningen og roserne

Havetip 16 i april. Og tillykke med fød­sels­da­gen Deres Majestæt. 🙂  Myter er til for at aflives I dag er det Hen­des Majestæt Dron­nin­gens fød­sels­dag. Det fejr­er jeg med at aflive en myte om hvornår roserne skal beskæres. Af besyn­derlige årsager hold­er vi fast i myter om det ene og det andet. Og glem­mer alt …

Havetip 16 — Dron­nin­gen og roserne Læs mere »

Havetip 14 — knib toppen

Det er den 14. april. Det er ens­be­ty­dende med havetip nr. 14. Et hver dag i april. Knib top­pen på som­merblom­sterne De er lige så fine. Alle som­merblom­sterne, der er sået i pot­ter. Lange og strunke og sky­der godt i vejret som en teenage­dreng med for lange lem­mer. Sådan en var jeg selv. Den­gang var …

Havetip 14 — knib top­pen Læs mere »

Havetip 13 — Dyrk bonsai

Dagens havetip er det tret­tende ud af tre­dive. Hele april er der et lille dagligt havetip her på bloggen. Bon­sai Hvis du har tid til overs, så er bon­sai måske noget for dig. Bon­sai bety­der “træ i skål”, og den mod­erne bon­saikun­st stam­mer fra Japan Japan­erne “opfandt” bon­sai via inspi­ra­tion fra Kina, hvor kine­serne dyrkede deres …

Havetip 13 — Dyrk bon­sai Læs mere »

Havetip 11 — Hvad der er i haven…

11. april og 11. havetip. Denne gang om haveaf­fald og genan­ven­delse. Lad det blive i haven I de her dage val­farter folk til gen­brugsplad­serne med haveaf­fald. Men det er mit gæt at langt det meste kunne være blevet i haven. I alle de år jeg har haft have, og uanset havens stør­relse, har jeg aldrig …

Havetip 11 — Hvad der er i haven… Læs mere »

Havetip 10 — kaffegrums

Dagens havetip er det tiende i rækken her i april. Hver aprils­dag har et nyt lille råd, tip eller ide.  Kaf­fer­um­sens lyk­sa­lighed­er Et gam­melt hus­råd er at bruge det udt­jente kaf­fe­grums i haven. På kom­posten eller direk­te på jor­den. Kaf­fe­grums inde­hold­er kvæl­stof som planterne har brug for. Det spar­er også køkken­vasken for prob­le­mer med tilstop­pelse, …

Havetip 10 — kaf­fe­grums Læs mere »

Havetip nr. 7 — patina

Dagens havetip er nr. 7 ud af 30. Hver dag i april kom­mer der en lille idé eller et tip på have­bloggen. Et lille bidrag mens vi sam­men — hver for sig — kom­mer igen­nem en lille del af Coro­n­akrisen. Pati­na Jeg har en forkærlighed for patinerede ting i haven. Jeg kan fak­tisk ikke særligt …

Havetip nr. 7 — pati­na Læs mere »

Havetip nr. 6 — ekstra lavendelplanter

Laven­del, Lavan­du­la angus­ti­fo­lia, er den mest almin­delige laven­del og også den mest vel­duf­tende. Den er tilpas­set vores lidt kølige kli­ma og gror rigtigt fint her bare den står i fuld sol og vel­drænet jord. Laven­del er også en rel­a­tiv nem plante at for­mere. Hvis bare jor­den er sandet og let dræ­nende. Lavendler bry­der sig over­hovedet …

Havetip nr. 6 — ekstra laven­delplanter Læs mere »

Havetip 5 — Få rødderne med op

Dagens havetip nr. 5 her i april, hvor hver dag byder på en lille infor­ma­tion eller et tip til din have.  Ukrudt forgår ikke så let. Og slet ikke græss­er. Jeg har et lidt forsømt bed, der sid­ste år blev lidt spo­radisk anlagt. Nogle lavendler blev fly­t­tet fra en del af haven, men kom så …

Havetip 5 — Få rød­derne med op Læs mere »

Havetip nr. 4 — Stauder i krukke

Hver dag i april får du et lille havetip eller en idé af mig. Nor­malt er krukker for­be­holdt sæson­blom­ster. Men sid­ste år etablerede jeg en krukke til staud­er. Sim­pelthen for­di vi har noget meget sandet jord, og en af mine favorit­blom­ster ikke trives i det. Der­for får en af de hårdt­brændte (og dermed mere hold­bare) …

Havetip nr. 4 — Staud­er i krukke Læs mere »

Dagens havetip nr. 2 — brug en skarp saks

Vigtighe­den af at bruge skarpt værk­tøj er måske større end du tror. Det er ikke kun for at gøre arbe­jdet let­tere, men for at mindske skaderne når du f.eks. klip­per grene af et træ. Sørg for at sak­sen altid er skarp. Jeg bruger min elskede Fel­co, som har udskiftelige blade, hvis de bliv­er mere slidte …

Dagens havetip nr. 2 — brug en skarp saks Læs mere »

Vil du tegne en blomst?

Solen skin­ner og fug­lene syn­ger. Og en af de ting man kan gøre i haven, er at teg­ne. En blomst f.eks. Er der noget mere idyl­lisk og afs­lap­pende end at sid­de ude i haven og teg­ne. En af aktiviterne her hos os er Ann-Lis­­beth San­vigs Kun­st­skole. Som primært er en online skole hvor du kan lære …

Vil du teg­ne en blomst? Læs mere »

Nyd haven nu

Det er nu haven skal nydes. For­di foråret banker på med sol­skin og liv­givende ener­gi. Og er der noget der er brug for lige nu, så er det da det. Jeg hør­er til dem, der skal arbe­jde. Med infor­ma­tion om hvor­dan ver­den udvikler sig, også helt lokalt. Efter en lang dag med bekym­ringer som hov­edemne, …

Nyd haven nu Læs mere »

%d bloggers like this: