Oliventræernes paradis

Tem­per­a­turen var nogen­lunde som i dag, ca. 12 graders fugtig kølig luft, som føles rimeligt frus­tr­erende målt op mod de som­merlige varmegrad­er, der ellers har hers­ket. Og det gælder sjovt nok både i Dan­mark og Ital­ien. Jeg har netop run­det Ital­iens varmegrad­er i Rom, og de kølige luft­lag i 350 meters højde over havet i …

Oliven­træernes par­adis Læs mere »

Dagens have

ser sådan ud. En rund­tur i haven vis­er hver dag nye ting frem. Her er efter­mid­da­gens oplevelser i billed­er. Sådan en helt almin­delig mandag i april.

Bonsai i De Japanske Haver

For fjerde år i træk udstiller jeg bon­sai i De Japanske Haver sam­men med vores bon­saigruppe Fuchi Bon­sai på Fyn. Vi er tre i grup­pen, som arran­ger­er forskel­lige aktiviteter med bon­saikun­sten, når vi ikke bare pass­er os selv og vores træer der­hjemme i hav­erne. www.fuchi-bonsai.com De Japanske Haver i Bro­by har vi haft kon­takt med …

Bon­sai i De Japanske Haver Læs mere »

Blomster og kunst

Fru­en i huset og haven, Ann-Lis­­beth San­vig www.aasanvig.com udstiller lige nu blom­ster­ma­lerier sam­men med blom­s­ter­deko­ratør Else-Marie Ander­sen fra Fru Ander­sens even­tyrlige blom­ster­værk­st­ed http://www.elsemarieandersen.dk/ Ann-Lis­­beth San­vig (i daglig tale Lis­beth) har mange udstill­inger bag sig, og Else-Marie Ander­sen er en anerk­endt blom­s­ter­deko­ratør, oplært af den kendte blom­sterkun­st­ner Tage Ander­sen. Jeg har taget sort/hvid fotos i Else-Maries …

Blom­ster og kun­st Læs mere »

Klip, klip, klip.…

Ros­er, staud­er, buske og dyr skal klippes i foråret, og meget er klaret tidligt pga. det milde vejr. Bon­sai skal også klippes, og det sker løbende. En klar forårs­be­bud­er her på matriklen er imi­dler­tidig ikke en plante, men vores tre får. Hvert år kom­mer Arne for­bi og klar­er studsning af spidser, midter­skil­ning og man­i­cure på …

Klip, klip, klip.… Læs mere »

Hvad skal der på?

der skal fart på. Og det er der. Havens planter og træer har fart på, og mens jeg har fart på at arbe­jde med iso­ler­ing af Lis­beths nye udvid­ede ate­lier til kun­st­skolen og Lis­beth gør klar til ferniser­ing i Strandgal­leri­et i Ska­gen på tors­dag, ja så tager vi os også lige tid til en kop …

Hvad skal der på? Læs mere »

En kølig aprilsaften

Vi er tre som del­er inter­essen for bon­sai, og da én var lagt ned med et oper­eret knæ, var vi to der mødtes en kølig (læs kold) apri­laften. Omplant­ning af bon­sai er en klas­sisk (og vigtig) forårs­be­given­hed, da træerne skal have frisk jord med års mellem­rum, og rød­derne skal beskæres så ny friske rød­der kan …

En kølig april­saften Læs mere »

Frø i forårshumør

Frø er denne gang ikke frø som kan sås, men frø som svøm­mer. Vores hund Vio­la (tja, et blom­ster­navn er vel passende) fandt frøen som var faldet i et hul. Så da den havde gjort opmærk­som på den fort­abte frø, blev den fly­t­tet til havedammen hvor den efter at have sam­let sig lidt sam­men, fandt …

Frø i forår­shumør Læs mere »

Pause

Pauser kan være i mange længder og på mange måder. Week­enden blev brugt på en lang pause, da jeg havde givet min hus­tru et well­nes­sophold på Hvid­b­jerg Strand. Ro, afs­lap­n­ing og en god pause i hverda­gen. En kor­tere en af slagsen er det øje­b­lik hvor man husker at stoppe op, og det bør man gøre, …

Pause Læs mere »

Lavendel

Den blå blom­ster­stand og det lyseg­rønne grålige løv på lavendler er en af vores favorit­ter i haven. Når Laven­del Lavan­du­la angus­ti­fo­lia blom­str­er spred­er den en duft, især efter reg­n­ve­jr eller en dugget nat, som sæt­ter en hen i en syd­land­sk stemn­ing. I april skæres Laven­del tilbage i en rund form, men ikke for langt tilbage …

Laven­del Læs mere »

Kan det blive mere forår?

Det kan vel næsten ikke blive mere forår­sagtigt end dagen hvor havemøbler og ure blev stil­let frem. En tur i Odense lørdag for at tage fotografi­er til nye malerier som Lis­beth skal i gang med, afs­lut­tedes med havear­be­jde i solnedgan­gen. Et par fotos ved siden af opgaven, af de blom­strende japanske kirse­bærtræer ved åen blev …

Kan det blive mere forår? Læs mere »

Kold luft med sol

Varmt er det ikke, med­min­dre man bevæger leg­emet ud af skyggen, og solen sniger sig ude­nom en sky. Men forår er det, og hver dag, fra mor­gen til aften og nat­ten over, er der nye obser­va­tion­er at gøre af planter der spir­er og ændr­er sig. Det går stærkt når lyset er tilt­a­gende.  I dri­vhuset er …

Kold luft med sol Læs mere »

Have, kunst og vin

Udmær­ket kom­bi­na­tion, og det hele har vi. Hillerød var i går målet for en tur over broen fra Fyn, hvor Lis­beth blev hædret som årets kun­st­ner. Vinen kom­mer ind i billedet, da det sam­tidigt var to af Lis­beths malerier, der pryd­ede Hillerød Kun­stdages 2014 vin. Haven er en del af det på den måde, at …

Have, kun­st og vin Læs mere »

Forspring på forår

For knap tre uger siden beskar jeg lidt grene på en japan­sk kirse­bær, Prunus Ser­ru­la­ta ´Amanogawa´ for at jus­tere enkelte grene, der krydsede hinan­den. Lige­som med æble­grene o.a. er det utroligt nem at dri­ve dem frem inde. Stil dem lyst og lunt, og fyld en vase godt op med lunkent vand. Så går der ikke …

For­spring på forår Læs mere »

Haverundfart

Den daglige haverund­fart server­er dugfriske oplevelser hver dag. Nye skud pibler op af jor­den, og jeg kan fak­tisk ikke huske om vi har haft så tidligt et forår før. Her et par fotos fra ros­er der fold­er blade ud, og de smukke vibeæg der sam­men med blå Anemone dan­ner et fint lille forårs-tableau.     …

Haverund­fart Læs mere »

Cottage Garden og frø

Marts må næsten være frø­peaket i havesæ­so­nen. Der kan sås en mængde frø til for­spir­ing på et lyst og lunt sted, inde eller i dri­vhus. Andre kan sås ude, lidt senere, og andre igen direk­te på vok­ses­t­edet . I går mod­tog vi et brev med frø, som den meget ven­lige Susanne Jensen fra http://solbakken1908.blogspot.dk/ har …

Cot­tage Gar­den og frø Læs mere »

Forårskuller

Her I haven dyrk­er jeg også min pas­sion for bon­sai. Bon­saiene står hele vin­teren i dri­vhus for at beskytte dem mod frost og sol. Træerne er nu tilbage i deres rette ele­ment, plac­eret på hylder i det fri, nu hvor foråret har været så ven­lig at indfinde sig. Forår­shumøret får en ekstra tak opad når …

Forårskuller Læs mere »

Blomster og kunstskole

Lyset var fan­tastisk her til mor­gen, hvor let nat­te­frost klarede luften. Påske­lil­jerne er sprunget ud, tuli­pan­erne nærmest drøn­er op af jor­den pga. lys og opvarmet jord. Krokus er i fuldt flor, bier sum­mer omkring og belaster fly­vee­gen­sk­aberne med pollen, knop­per på buske og træer svul­mer. Med andre ord, foråret har holdt pre­miere uden tøven. Sjældent …

Blom­ster og kun­st­skole Læs mere »

%d bloggers like this: