Aflysning af Åben Have den 1. — 2. august

INGEN ÅBEN HAVE I AUGUST Vi håber du har forståelse for at vi ikke kan gen­nem­føre Åben Have i august som plan­lagt. Coro­­na-stign­ing og havens snævre sti­er, gør at vi ikke synes det er forsvarligt at sluse folk ind. Så indtil videre er der kun en åben have i sep­tem­ber i år, og til den …

Afly­sning af Åben Have den 1. — 2. august Læs mere »

Live haverundvisning

Åben have på mobil­tele­fo­nen. Da det nu ikke kunne lade sig gøre, at holde åben have pga. Coro­na, så blev det i stedet til en Face­book live rund­tur på et lille kvarter. Du kan se videoen herun­der. Den hakker lidt, da vi er ude på lan­det, og mobil­netvær­ket kun er spo­radisk i orden alt efter …

Live haverund­vis­ning Læs mere »

Ingen åben have før i august

Desværre er der en fejlvis­ning på Havesel­sk­a­bets hjemme­side, hvor det fremgår at vi delt­ager i Åbne Haver i week­enden. Det gør vi IKKE. Vi har afly­st det for længe siden, og opdateret vores pro­fil på haveselskabet.dk i samme ånd­e­drag vi val­gte at vente med at åbne haven. Så lad være med at køre forgæves. Vi …

Ingen åben have før i august Læs mere »

Åben Have erstattes med live video

Havesel­sk­a­bet har med for­nuft val­gt, at der ikke skal være det lands­dækkende Åben Have arrange­ment sidst i maj som man ple­jer. Årsagen er naturligvis at vi skal passe på hinan­den i de her Coro­natider. Der­for hold­er vi heller ikke åben have som plan­lagt sid­ste week­end i maj. Live haverund­vis­ning I stedet for sender jeg live …

Åben Have erstattes med live video Læs mere »

Havetip 30 — Hæng ud og hæng op

Jeg run­der april måneds 30 havetip af med et annonce­samar­be­jde med Tropilex. Min hang til hængekø­jer Jeg har altid haft en forkærlighed for hængekø­jer. Da jeg var barn var det i min far­fars køkken­have der hang en hængekø­je under æbletræerne. Som ung var jeg som fotograf på en sejl­tur med et J. Lau­ritzen køleskib, der …

Havetip 30 — Hæng ud og hæng op Læs mere »

Havetip 29 — Hold havesaksen skarp

Havetip nr. 29 ud af 30 i april. Slib din saks I et af de tidligere havetips, skrev jeg om vigtighe­den af en skarp beskære­saks. Og et af de fine opføl­gende spørgsmål jeg har mod­taget på mine havetips i april, gik på at fortælle hvor­dan beskære­sak­sen slibes. Og min elskede Fel­co får lov at være …

Havetip 29 — Hold havesak­sen skarp Læs mere »

Havetip 27 — Vil du med i bad?

Havetip 27 bringer dig ud af haven, hvis du ikke har din egen skov. Skovbad­ning Gå en tur i skoven og find roen. For det er viden­sk­a­beligt under­søgt, at skovbad­ning øger blod­gen­nem­strømnin­gen i bestemte del af hjer­nen når man ophold­er sig i skoven, sam­men­lignet med at være i et bymiljø. Skovbad­ning han­dler om at være …

Havetip 27 — Vil du med i bad? Læs mere »

Havetip 26 — Buske og træer skaber form

Havetip nr. 26 af 30 på en let over­skyet søndag i april.  En plante eller busk behøves ikke stå der hvor den ple­jer. Krukker giv­er mulighed for at ommøblere haven engang imellem. Og så er det slet ikke årstid­safhængigt. Der­for er krukker gode til sæson­blom­ster, staud­er, buske eller småtræer. Småtræer og buske kan dog have …

Havetip 26 — Buske og træer skaber form Læs mere »

Havetip 25 — Favoritredskab til havearbejdet

Havetip nr. 25 af 30. i april. Hvad er dit yndlings havered­skab? Jeg ved hvad mit er. Lis­tens top 3 er tæt, men vin­deren er mit hakke­jern til at luge med. Hvor­for? For­di det både kan skære ukrudtet fri, og løfte det op ad jor­den. Jeg fore­trækker det lang frem for et skuf­fe­jern, der ikke …

Havetip 25 — Favoritred­skab til havear­be­jdet Læs mere »

Havetip 23 — Sommerens sommerplanter

Havetip 23 — hele april er der et dagligt havetip. Du kan også gå baglæns og læse de første. Der er en over­sigt over alle blogindlæggene her. Glæ­den ved egne planter Jeg synes der er en helt for­mi­da­bel og næsten euforisk glæde over at fremelske egne planter til som­merens have. Den­gang jeg var gart­ner var …

Havetip 23 — Som­merens som­mer­planter Læs mere »

Havetip 22 — Hvad er der galt? Hvad skal jeg gøre?

Havetip 22 han­dler om buks­bom, og er det otten­desid­ste i denne måneds spe­cial edi­tion med daglige havetips. 🙂 At iden­ti­fi­cere hvad der er galt med en plante kan være udfor­drende. For der er mange forskel­lige mulighed­er, med­min­dre der er tale om et åbenlyst tydeligt angreb af lus, hvor de små bæster kravler rundt på rosens …

Havetip 22 — Hvad er der galt? Hvad skal jeg gøre? Læs mere »

Havetip 21 — Flyt din comfort zone

Havetip 21 — der er ni mere i april. Hvor skal din havestol stå i dag? De fleste af os fore­trækker at sid­de det samme sted ved spise­bor­det. Kom­mer der gæster, spørg­er de hvem der ple­jer at sid­de hvor, så den almin­delige ruti­ne ikke forstyrres. Vi sover i samme side af sen­gen hver nat, og …

Havetip 21 — Flyt din com­fort zone Læs mere »

Havetip 20 — Lad dig ikke friste

Det er tyvende havetip i april. Det daglige havetip fort­sæt­ter måne­den ud. Fris­telser, der dufter af som­mer Mete­o­rologerne lover 4 grad­er om nat­ten, og 14 om dagen. Al logik siger, at der ikke kan ske noget ved at købe et par Som­merfuglelaven­del og sætte i en krukke. Men, for der måtte jo komme et men, …

Havetip 20 — Lad dig ikke friste Læs mere »

Havetip 18 — tjek havens buske og træer

Vi er nået til havetip nr. 18. Hver dag i april, er der et dagligt havetip til dig. Inden det hele springer ud er det en god idé at gen­nemgå havens buske og træer (dem som er i en over­skuelig stør­relse), og tjekke om der er grene der krydser hinan­den. Er der grene som gnider …

Havetip 18 — tjek havens buske og træer Læs mere »

%d bloggers like this: