Nyd haven nu

Det er nu haven skal nydes. For­di foråret banker på med sol­skin og liv­givende ener­gi. Og er der noget der er brug for lige nu, så er det da det. Jeg hør­er til dem, der skal arbe­jde. Med infor­ma­tion om hvor­dan ver­den udvikler sig, også helt lokalt. Efter en lang dag med bekym­ringer som hov­edemne, …

Nyd haven nu Læs mere »

Jeg vil have insekter i min have

Jeg elsker ikke myg, det er helt sikkert. De stikker og kan være ned­er­drægtigt irriterende. Men jeg vil fak­tisk gerne have alle mulige insek­ter i min have. Fla­grende såv­el som kravlende. Jo flere jo bedre. Og så må jeg leve med de stikkende arter også. Insek­ternes apoka­lypse (åben­bar­ing). Det kunne være titlen på en fremtids­film, …

Jeg vil have insek­ter i min have Læs mere »

Åben Have 2020

Det bliv­er spæn­dende. For første gang prøver vi at lukke haven op til Åben Have arrange­mentet i 2020, den 30. og 31. maj i Havesel­sk­a­bets regi. Vi åbn­er også tre week­ender mere, og er meget spændte på hvor­dan det bliv­er. Vi har haft gæster i haven før, men aldrig inviteret inden­for på den måde. Det …

Åben Have 2020 Læs mere »

En duft at forår

Faren ved en smuk solmæt­tet jan­u­ardag, er at jeg får forårs fornem­melser. Alt for tidligt. Alt for meget. Men når de første løg beg­y­n­der at sende deres grønne skud op af jor­den, er det svært ikke at lade sig rive med. Video Jeg har lavet en lille video fra haven. Om græss­er, forårs­fornem­melser og de …

En duft at forår Læs mere »

Drømmene starter i januar

Haven er på stand­by. Sådan ser det ihver­fald ud, når man ser ud af vin­duet. Men der er allerede mass­er af aktivitet under jor­den. Tuli­pan­lø­gene er sat i gang med væk­sten af kulden. Vin­tergækker og end­da prim­u­la er tidlige forårs­be­bud­ere. Især i en mild vin­ter som denne, indtil nu, kan det dukke uven­tet tidligt op. …

Drømmene starter i jan­u­ar Læs mere »

Genbrug juletræet

Juletræet uden al sin pynt, ven­ter på vi får beg­y­n­dt. Med at gen­bruge det. 🙂 I stedet for at køre det brugte træ på gen­brugsplad­sen, er der flere mulighed­er for at det kan gøre gavn. Uden at starte motoren på bilen. Selv i en lille have kan der etableres en kom­post til små­grene, rester af …

Gen­brug juletræet Læs mere »

Vinterbeskyttelse af havens planter

Vin­teren kom­mer. Måske med frost. Måske med sne. Det kalder på vin­terbeskyt­telse, eller viden om hvad, der er nød­vendigt at vin­terbeskytte. Mens krukkerne med frost­føl­somme planter, og en del af de sartere bon­sai, er sat i ly for frosten, så er georgine­knold­ene gravet op og sat i kass­er i et køligt overv­in­tringsrum (5–8 grad­er). Georgine­knolde …

Vin­terbeskyt­telse af havens planter Læs mere »

Naturlig julepynt på lanternen

Jule­ti­den ind­by­der til hygge og julepynt. Selvom havens lantern­er er fine som de er, så kan de godt opgraderes lidt sådan en decem­ber måned. Og jan­u­ar med, hvis det skal være. Med naturlig julepynt fun­det i haven. Lys i mør­ket Om afte­nen tæn­der vi for stearinl­y­sene i havens lantern­er. Plac­eret så vi også kan se …

Naturlig julepynt på lanter­nen Læs mere »

Adventskrans

Så skete det. I år er adventskransen skabt udelukkende af mate­ri­aler fra haven. Grene, græss­er, bær og lidt thu­ja er bun­det sam­men i en krans. Lysene plac­eret i midten med mos i bun­den. Enkelt, naturligt og lidt rustikt. Julen er hyggens tid Det er hyggeligt med den jul, og ikke mindst dejligt når man kan …

Adventskrans Læs mere »

På vej mod jul

Fan­tastisk dag. Koldt, men stemnin­gen af at være på vej mod julen luner. Solen varmer annek­set op, og afs­lør­er desværre også man­glende vin­due­spud­sning 🙂 Advents­deko­ra­tion I dag har jeg klip­pet grene, grønt mm. til advents­deko­ra­tion og udendørs pynt. Søndag mor­gen vil jeg så lave advents­deko­ra­tio­nen, og ikke som vi ple­jer. Resul­tatet vis­er jeg i mor­gen. …

På vej mod jul Læs mere »

Hyggedag med syning og havenydning

Lis­beth har syet pude­be­træk til stuens sofaer. Jeg har tjekket havens til­stand, og ryd­det op ude. Der­for velfort­jent (ind­købt) æblek­age og kaffe her i den blå time. Lige før mør­ket træder fuldt i karak­ter og slukker lyset. Koikarperne er stadigvæk nys­ger­rige inden de går ned på bun­den for at sove vin­ter­søvn.

Ny skribent på Havefolket

Når det sid­ste blad har ramt jor­den går vi i hygge­hjør­net med lev­ende og elek­triske lys derude. Nor­malt er jeg den havetype som går lidt i hi med haven når kulde og regn er den fremhersk­ende vejr­type. Men have­liv­et starter jo igen ligeså snart det er slut. Ikke så meget havear­be­jde. Men straks starter plan­lægn­ing …

Ny skribent på Have­folket Læs mere »

%d bloggers like this: