Billige planter

Bil­lige planter kan man ikke få nok af. Frøsån­ing af nye staud­er, to-årige og ét-årige som­merblom­ster er en god måde at anskaffe nye sorter til haven. Det er væsentligt bil­ligere at så frø, end at købe de færdigt-pro­duc­erede planter. Der kan til­fø­jes end­nu flere planter til haven til samme pris og så er det sjovt. Det giv­er nogle gange også et større udvalg, da frø kan bestilles nemt hjem ude fra ver­den, f.eks. Eng­land, hvor vi I år har hen­tet frø hos Sarah Raven.

L1009436

Vi omlagde Lis­beths have sid­ste år, og næsten alle staud­er fik ny plac­er­ing. Der opstod også lidt tomme områder, og her kom­mer frøene i spil. Lige­som nye hvide og gule Dahlia knolde, der nu er sat til for-gron­ing inde i en måneds tid i vin­dueskar­men. Når knold­ene er i gang, bliv­er de sat i et koldt dri­vhus til videre vækst og afhærd­ning indtil de kan komme ud i maj (når der ikke læn­gere er risiko for nat­te­frost).

L1010465

Frøene vi har sået nu er: Sidal­cea can­di­da Bianca — Silkekatost (hvid / staude), Lath­yrus Mrs. Collier(hvid / én-årig men hård­før), Lath­yrus Black Knight (mørk rød-brun / en-årig hård­før), Linar­ia Canon Went — Torske­mu­nd (hvid / staude), Dig­i­tal­is Camelot Cream (creme-hvid / staude), og Rud­beck­ia Cherry Brandy — Sol­hat (varm rød-brun / én-årig). Der­til kom­mer et par flere de næste måned­er.

Alle nævnte er nu sået, plac­eret i vin­dueskar­men indtil videre sam­men med Dahli­a­knold­ene og så ser vi frem til væk­sten. Husk at markere alle pot­ter eller rækker, med samme sort, så du ved hvad du senere planter ud. Et lille hvidt skilt med navn, sort og farve er en god idé, så planterne ikke plac­eres uøns­ket senere.

L1010459

L1010455

Følg med på sociale medi­er

2 kommentarer til “Billige planter”

Skriv en kommentar

%d bloggers like this: