Atelieret er klar

Haven i Freltofte er ikke kun haven. Der er også Ann-Lis­beth San­vigs kun­st­skole, hvor kur­sis­terne enten bare nyder haven, eller bruger den aktivt til motiv­er. Ate­lieret er nu færdigt og klar til at tage imod kur­sis­ter, som løbende tilmelder sig. Er du inter­esseret så se mere på www.sanvigs-kunstskole.com og se hvor­dan du tilmelder dig de udbudte kurs­er. Ann-Lis­bet San­vig (til daglig kalder vi hende bare Lis­beth) er en anerk­endt billed­kun­st­ner, som er uddan­net på Det Fynske Kun­stakade­mi. Så nu kan du både få en haveo­plevelse og et kun­stkur­sus på samme sted.
L1013539
Der er gået et halvt år med at ombygge en bygn­ing, der tidligere var garage og værk­st­ed her på går­den. Nu er der bl.a. isol­eret, lagt nyt gulv af gam­le rustikke bræd­der, sat nye store vin­dues­parti­er i, malet og indret­tet. I mor­gen kom­mer der et stort læs sten så gård­splad­sen bliv­er mere ind­by­dende. Vi håber at haven kan være til inspi­ra­tion for kur­sis­terne, enten direk­te til brug i de værk­er der skabes, eller som en del af oplevelsen når man er her. Vi glæder os til at tage imod fra august.

Følg med på sociale medi­er

Skriv en kommentar

%d bloggers like this: