Så i marts

Marts måned er et rigtigt godt tid­spunkt at så frø til haven. Nu er der nok naturligt lys til de nye spirende skud, som i min­dre lys vil strække sig og blive for ran­glede. Der­for gør jeg det nu og ikke i feb­ru­ar selvom det er muligt.

dscf2533
Frø af Cos­mos.

Frøene sås i en god kvalitet så-jord, som har en struk­tur, der er god for spir­ing og den første rod­sæt­ning. Jeg trykker frøene let fast til jor­den som er hældt i bakkerne, for at sikre kon­takt til den fugtige jord, som er van­det let til inden frøene forde­les. Derefter strøs et meget tyn­dt lag så-jord hen­over og det hele van­des til igen. Thats it. Bakkerne plac­eres i vin­dueskarm for at sikre under­varme og god stuetem­per­atur til spirin­gen. Om et par uger, når frøene spir­er, fly­ttes de til udestuen, men stadig med det klare plas­tlåg på for at holde fugtighe­den. Frøene tåler ikke udtør­ring under­ve­js.

dscf2532
Frøene er overdækket med et tyn­dt lag jord, som van­des til.

Se jævn­ligt til frøene. Når de spir­er, er det meget vigtigt, at overdækning­en fjernes på det rigtige tid­spunkt, og det er mens de spirende planter stadig har rund “nakke”. Når bladene beg­y­n­der at udvikle sig, men stæn­glen stadig er bøjet, skal overdækket af. Hvis man kom­mer bare en halv dags tid for sent kan planterne blive øde­lagte og de vil blive ran­glede. Der­for tjekker jeg mor­gen og eftermiddag/aften.

Når de spirede frø har nået det ønskede stadie fjernes plas­toverdækket som jeg anven­der, og de nye planter plac­eres lidt køligere i et koldt dri­vhus f.eks. hvor der er mere lys. For­di kom­bi­na­tio­nen af lysmængde og varme afgør hvor­dan væk­sten bliv­er.

dscf2530
Lidt af de frø vi har sået i år.

Køligere tem­per­atur (10–15 C.) sikr­er kor­tere vækst, og den større lysmængde sikr­er også at planten ikke strækker sig for at finde mere lys. Mange frø­formerede planter har iøvrigt godt af at blive klip­pet let tilbage når der er kom­met to-tre sæt blade udover kim­bladene (det første hold blade, som ikke ser ud som de, der udvikles efter­føl­gende). Så for­grenes planten, den bliv­er tæt­tere og stærkere i væk­sten, og den sæt­ter efter­føl­gende flere blom­ster.

 

%d bloggers like this: