Appelsin i turbanen

Min hus­tru, som hør­er til i den fan­tastiske ende af skalaen, har foræret mig en tidlig fød­sels­dags­gave da vi faldt over et uimod­ståeligt tilbud på et større appelsin­træ. Cit­rus sinen­sis, er et appelsin­træ med søde frugter, som (hvis kli­maet vil det) bær­er frugt sidst på sæso­nen. Udfor­drin­gen bliv­er ikke at få det igen­nem foråret og som­meren, hvor træet i som­mer­måned­erne skal stå ude når tem­per­a­turene kom­mer lidt højere op. Overv­in­trin­gen, er der hvor det gælder om at få skaf­fet Cit­rus sinen­sis en plac­er­ing, som er lys og med tem­per­atur mellem 5–15 grad­er. Frost tåler Cit­rus abso­lut ikke, og lige nu står det lyst inde og ven­ter på at “komme på græs”. Efter hjem­tagnin­gen i efter­mid­dags er træet plantet over i en ter­rakot­tapotte. Blom­strin­gen starter i løbet af foråret, og træet skal holdes fugtigt men til den lidt tørre side. Ter­rakot­tapot­ten er meget veleg­net, da struk­turen i leret gør at van­det lang­somt for­damper ud af pot­ten.
L1011971

Følg med på sociale medi­er

Skriv en kommentar

%d bloggers like this: