Åbent atelier i weekenden

DSC05421-001Se kun­st­nerens ate­lier. Bogense afhold­er kunst­week­end den 16. og 17. juni.

Ann-Lis­beth åbn­er sit ellers pri­vate ate­lier kl. 11 — 16 og vis­er sine nuværende værk­er frem.

Du kan også høre mere om mulighed­erne for at delt­age i kunst­work­shops eller få ene­timer.

Se mere om Ann-Lis­beth San­vigs kun­st på www.aasanvig.com og kom gerne for­bi i week­enden.

Ann-Lis­beth San­vig er uddan­net på Det Fynske Kun­stakade­mi, og anerk­endt nutid­skun­st­ner. Hun er desu­den med i kun­st­ner­sam­menslut­nin­gen Visuel.

kunstweekend

Haven er ikke klar til åben have, men man er selvføl­gelig velkom­men til at se den også her i opbygn­ings­fasen. I ate­lieret er der de sen­este værk­er. De består af oliema­lerier på lærred og papirværk­er.

DSC05420-001
Olie på lærred. Ann-Lis­beth San­vig.  2018.

 

Følg med på sociale medi­er

2 kommentarer til “Åbent atelier i weekenden”

Skriv en kommentar

%d bloggers like this: