Åben Have erstattes med live video

Havesel­sk­a­bet har med for­nuft val­gt, at der ikke skal være det lands­dækkende Åben Have arrange­ment sidst i maj som man ple­jer. Årsagen er naturligvis at vi skal passe på hinan­den i de her Coro­natider.
Der­for hold­er vi heller ikke åben have som plan­lagt sid­ste week­end i maj.

Live haverundvisning

I stedet for sender jeg live på Face­book lørdag den 30. maj kl. 16:00 og Insta­gram søndag den 31. maj kl. 16:00 hvor jeg vis­er rundt i haven. Så kan du besøge haven på den måde.

Du find­er Insta­gram siden her: www.instagram.com/gartnerenshave/ og Face­book her: www.facebook.com/gartnerenshave/

Live­v­ideoen fra Face­book kan bagefter ses her på hjemmes­i­den.

Indtil videre er der andre dato­er senere på året i kalen­deren, men tag dem med for­be­hold. Vi ved jo end­nu ikke hvad det anbe­fales på de tid­spunk­ter. Det vigtig­ste er at vi pass­er på hinan­den.

Åbn­ingstiderne i haven kan for­ventes ændret pga. Coro­na, så hold dig opdateret og check før du kør­er, så du ikke kør­er forgæves.

Vel mødt — online 🙂

 

Følg med på sociale medi­er

1 kommentar til “Åben Have erstattes med live video”

Skriv en kommentar

%d bloggers like this: