Åben Have 2020

Det bliv­er spæn­dende. For første gang prøver vi at lukke haven op til Åben Have arrange­mentet i 2020, den 30. og 31. maj i Havesel­sk­a­bets regi.

Vi åbn­er også tre week­ender mere, og er meget spændte på hvor­dan det bliv­er.

Vi har haft gæster i haven før, men aldrig inviteret inden­for på den måde. Det skal nok blive sjovt.

Hvad kan man se?

Haven er anlagt siden 2016, hvor det første græstørv blev fly­t­tet og det værste buskads ryd­det. I det rel­a­tivt korte tid­srum har vi omdan­net haven til vores opfat­telse af den have vi altid har drømt. Med ele­menter af cot­tage­haven, den engelske stil, lidt lånt fra Ital­ien, noget fra Parade­husets have ved Gis­selfeld, og lidt fra Anne Justs have. Og fra meget andet vi har set. Lyder det forvir­rende? Det er det nu ikke.

Ved at trække ele­menter ind, der er set i andre haver, og tilpasse det vores egen per­son­lige stil, har vi skabt en have der er vores egen. Og så er der noget, der bare er vores egen ide. Men alt er sikkert lavet før. Det han­dler bare om at få det sam­men­sat til ens egen fornø­jelse.

Det ses også i den særlige havedel med bon­sai. Inspir­eret af mine rejs­er til Japan, men over­sat til min per­son­lige kærlighed til haven og dens udtryk. Og til bon­sai. I den del af haven er der en særlig ro, som kom­mer af at tilstræbe de samme ele­menter, der udgør en japan­sk have. Men uden at være en kopi af en japan­sk havestil. Bon­saiene  er dyr­ket gen­nem mange år, og de besø­gende kan se bon­sai, der har været præmierede og udstil­let her­hjemme og i udlan­det.

Et af de cen­trale ele­menter i haven er ate­lieret og havedammen. Her den den samme ro som ved bon­sai-haven. Men på en anden måde. Ate­lieret er Ann-Lis­beths arbe­jd­splads, som er åben for besø­gende i forbindelse med Åben Have.

Der er får på en lille græseng, og store træer på begge sider af den cen­trale havedel. Sam­men med udsigten over mark­erne over mod Langesø skovene, er her fred og ro.

Plantesalg

Måske vi får et lille plante­salg af over­skud­splanter fra haven. Men ellers er der kaffe på kan­den og jeg glæder mig til nogle gode haves­nakke.

Følg med på sociale medi­er

5 kommentarer til “Åben Have 2020”

  1. Anette Rundstrøm

    Det vil jeg glæde mig til. Det ser ud til at være en meget stemn­ings­fuld have, I har. Jeg har også plan­er om at holde åben have på et tid­spunkt, men jeg synes ikke, at den er helt klar til det end­nu.

    God dag ?

Skriv en kommentar

%d bloggers like this: