2019 i haven

Der er mange have­drømme. En af dem var at lave nogle flere video­er fra haven. Men med sti­gende aktivitet på min søster­side om bon­sai, så er det der kræfterne kanalis­eres hen. Der­for primært blogindlæg her på siden i 2019.

Havens fjerde år

Vi går nu snart ind i fjerde sæson med haven. Det er fan­tastisk at se hvor meget, der er foran­dret på de tre første år. Fra en bar græs­plæne til frodighed og flere haverum.

2016. De første areal­er ind­drages fra græs­plæ­nen, og tilplantes med staud­er og træer. I 2018 har det hele taget form, og er på kort tid blevet en dejlig frodig oase.

På billedet herover ses forskellen i den engel­sk inspir­erede have, og neden­for, er det bon­sai-haven set i 2016 og 2018.

2016. Billedet (tv) vis­er hvor­dan der så ud efter skovn­ing af det fuld­stændigt tilgroede are­al. I 2018 er der etableret bon­sai-gård med nye sti­er og beplant­ning omkring. I bag­grun­den til højre ses Tokono­maen (udstill­ingsniche) hvor bon­sai stilles op.

I 2019 bliv­er der mere tid til at fokusere på vedlige­hold og små forbedringer. Det store træk er stort set taget.

Haveak­tiviteterne udendørs er det naturligvis småt med lige nu, på en råkold jan­u­ardag. Men inden længe, så starter det hele for­fra. Løgene vil spire og sætte nye blom­ster. Træerne føl­ger så småt efter, og så kom­mer alt det andet.

Haveannekset

Sid­ste som­mer byggede jeg et havean­neks. Med håbet om at det ville være aktivt året rundt. Og det har det været. Lige nu er det bon­sai, der arbe­jdes på. Det er nu jeg kan lave alt det, der ikke er tid til om som­meren hvor der skal van­des og beskæres løbende.

Havean­nek­set anven­des både til overv­in­tring af sartere planter og til bon­sai. Til foråret vender det tilbage til sin funk­tion som lysthus. Til afs­lap­n­ing og over­nat­ning.

 

 

Følg med på sociale medi­er

Skriv en kommentar

%d bloggers like this: