2 sæsonner

L1011954
Vi har 2 havestile her på vores lan­de­jen­dom i det midt­fynske. I mellem bygningerne er anlagt en Japan­sk Have med inspi­ra­tion fra te-haven. Foran hov­ed­bygnin­gen er anlagt en have i engel­sk stil, med grussti­er og farveopdelte bede.
De to havetyper har et fællestræk i foråret, og så skilles deres veje resten af sæso­nen. Den engelske havedel har blom­ster­flo­ret under opbygn­ing fra foråret det fort­sæt­ter i en opadgående formkurve hen­over som­meren. Med ros­er, katost, dig­i­tal­is, lath­yrus, rid­der­spore o.s.v.

Den Japanske have blom­str­er med kirse­bærtræet lige nu, som afløs­er til enkelte blom­strende løg­planter. Aza­leaerne udfold­er deres blom­ster i disse dage, og når de har gjort deres arbe­jde er det min­i­malt hvad der blom­str­er resten af sæso­nen. Der vil haven være udpræget grøn, kun med min­i­mal­is­tiske blom­ster. Den japanske have er overve­jende grund­lagt for at skabe ro, med enkel­hed og har­moni i de formk­lippede planter og træer, med den engelske haves over­flod af blom­ster og farv­er som en mod­sæt­ning.
Hver sin havetype byder på hver sin oplevelse og glæde. Lige nu følges de ad, men om lidt tager de hver sin ret­ning med hver deres styrke.
Følg med på sociale medi­er

Skriv en kommentar

%d bloggers like this: