Bonsai træning i Indien

På min nylige rejse til Indien fik jeg lavet en hel del bonsai. En af mine opgaver var at raffinere nogle bonsai, og andre skulle formes fra råmateriale. Det blev også til enkelte Shohin, men de fleste bonsai var i mellem-størrelse. Alt arbejde vist herunder er lavet af mig, mens jeg blev assisteret med omplantning (som det kan ses på billederne), mens jeg arbejdede videre på andre bonsai (eller fik en kop kaffe i de 30 graders varme).
Det viste er kun nogle af de bonsai jeg nåede at arbejde på. Første bonsai i billedserien herunder, er en lokal variant af den Kinesiske Enebær vi kender herhjemme. Den tropiske variant er lidt løsere i væksten og med lysere nåle.

008-l1023505
Før første formgivning.

009-l1023511
Her er det en bonsai set efter den første del af formgivningen, som er første indledende skridt på vej mod en mere færdig bonsai. Tilvækst og yderligere beskæring og snøring vil komme når træet har vokset et stykke tid. Det tager dog ikke ret lang tid i det tropiske klima i Indien.
Som det kan ses har jeg ladet en del løv være. Det er for at sikre forsat god vækst. Den primære opgave har været at få åbnet stammerne så der kan komme lys ind, som er fundamentet for nyvækst. De yderste skud er klippet tilbage til semihårdt ved, hvilket sender energi til nye skud længere tilbage på grenene. Herefter skal især de stærkest voksende yderste skud trimmes, for at sikre en bedre fordeling af vækst og energi overalt på træet. De yderste skud tager energi fra de svagere længere inde på grene og stammer, og derfor skal den yderste vækst altid beskæres hårdere end den inderste.
Næste træ som jeg vil vise arbejdet med, er en Kinesisk Enebær med kortere og tættere vækst end den tropiske udgave. Trænet som skov, men med lidt udfordringer i form af  stammer, der står lige over for hinanden og som er forkert placeret i skålen.
093-l1023669
Første billede, er taget efter der er tyndet ud i løvet og nogle grene er snøret og sat i ny position.

102-dscf1786
095-dscf1821
Efter snøring af de mindre grene, og ny placering af stammerne ved hjælp af snøring som også har afhjulpet mangel på bevægelse. En ny skål er valgt til træet.

097-l1023714
Manoj Kumar hjælper med at placere træet i den anviste position i den nye skål. Rødderne beskæres ikke for at sikre træets sundhed.

096-l1023712
Træet er flyttet til den nye skål, og placeret i venstre side, da bevægelsen i træet/skoven er mod højre. Som det er tydeligt at se, betyder det at nogle rødder skal beskæres for at den kan være i skålen.
092-l1023662
Assistenterne omplanter træet uden at beskære rødder.

098-l1023715
En større skål bliver anvendt til dobbelt-potning.
100-l1023717
Fordi det ikke er sikkert at fjerne de overskydende rødder, som er tilovers efter skoven har fået ny position, bliver træet dobbelt-pottet. Det vil sige at træet placeres i en ekstra og større skål, som så senere fjernes når rødderne er beskåret over nogle gange. De overflødige rødder reduceres over tre – fire beskæringer, så de øvrige rødder kan få tid til at overtage vandforsyningen uden stress. Derefter kan den ekstra skål fjernes.
099-l1023716
Placering af skål-i-skål justeres.

101-l1023719
Jordblanding påfyldes.

En anden Enebær, der har brug for justeringer. Efter beskæring af de overbevoksede grene, er træet blev snøret og forsigtigt genplantet i en ny skål uden, at røre (beskære) rødderne. Det døde ved er også bearbejdet som en del af genopretningen af træet.
103-l1023721
Billedet er taget efter udtynding af løvet, snøring og formgivning som understreger bevægelsen i træet. Der er ikke et før-foto. Det nåede jeg ikke lige.

104-dscf1848
Grenene er nu justeret i detaljen, og har brug for vækst for at skabe balance og udvikle løvskyer. I det tropiske indiske klima vil det ikke tage ret lang tid. det døde ved har jeg bearbejdet med powertools.
119-dscf1850
Assistenten placerer træet i en ny skål. Rødderne beskæres ikke, for at sikre træets sundhed.

120-dscf1852
Nu fastgøres træet i den nye skål, og bliver samtidigt rettet op så det hælder mere fremover og får en bedre bevægelse.

Næste træ, er en Shimpaku Enebær. Her er det midlertidigt taget ud af skålen, for at kunne arbejde med det. Træet ændres fra opret til kaskade-stil. Det kræver grundig beskæring og en ny position.
154-l1023809
Før arbejdet begyndes.

The lower part of the tree has been pruned and wired. The tree is also tilted to make the cascade style.
Den nederste del af træet er her beskåret og træet er tiltet så det kan formes som kaskadetræ.

Seen from above the new branch structure is in place.
Grenstrukturen set fra oven.
Positioned in a temporary pot after initial styling. Now new growth has to improve the tree with time.
Træet i sin nye position og sat i en midlertidig skål efter den første og indledende formgivning. Herefter skal træet gro, og sætte ny vækst så det kan bringes et skridt videre.
Næste. Også et træ, der bliver til kaskade. Simpelthen fordi det inviterede til det. Også her handler det om den første del af formgivningen. Man skal ikke misforstå, at man ofte ser på bonsai-demonstrationer, hvor det ligner man laver en færdig bonsai på en gang. Det gør man ikke. Træet skal formes over flere gange, og de viste eksempler er netop den indledende øvelse, der skal følges op af efterfølgende beskæringer og ny snøring etc. Det viste er blot første skridt på en lang udvikling.

Den første formgivning sætter retningen, og det fremtidige arbejde forfiner og fuldfører det som blev startet.

Before work.
Før.

After work. The beauty of this tree lies in the dramatically twisting trunk. this is the main feature, and the rest of the tree has to underline this. Therefore I followed the movement of the trunk and enhanced it by making a cascade style bonsai.
Efter. Det væsentlige, og interessante, i det her træ findes i den dramatiske bevægelse i stammen. Det er her sjælen i træet findes.resten af træet bør derfor bygges op om det. Derfor fulgte jeg bevægelsen i stammen og understregede det ved at forme træet som en kaskadebonsai. Det var det træet inviterede til. Jeg bearbejdede også det døde ved, for visuelt at gøre stammen tyndere nogle steder, og får at tilføje alder.

Til sidst nogle enkelte fotos af andre træer jeg fik lavet under mit ophold i Indien.
157-dscf1898
En opret bonsai, lagt ned og designet som flådebonsai. Bliver omplantet.

129-dscf1873
En anden kaskade som skal udvikles over tid.
121-dscf1854
En enebær i Shohin størrelse.

Skriv en kommentar

%d bloggers like this: