Havebesøg og portrætfotos

Havebesøg og portræt­fo­tos går godt i spænd. Når man er gam­mel gart­ner og fotograf, er det som hånd i have­handske. I sid­ste uge var Ann-Lis­­beth og jeg på besøg hos Claus Dal­by og se hans fan­tastiske have. Claus Dal­by er have­mand om en hals, for­fat­ter og for­læg­ger. Han har udgivet en mængde gode have­bøger. Nogle …

Havebesøg og portræt­fo­tos Læs mere »

Frisk sensommerhave

Sen­som­mer i haven. Opfrisket af mange byger de sid­ste par dage. Det er også godt planteve­jr og et par nye staud­er er til­fø­jet haven. Nyt til haven — name­drop­ping En af dem er Per­ovskia atrip­li­ci­fo­lia ‘Blue Spire´, Rus­sisk Salvie. Blom­str­er i august — sep­tem­ber. Det er en rigtigt god ide at tage på planteskole på …

Frisk sen­som­mer­have Læs mere »

Turids have

Eller Turids Hage som det hed­der på norsk. Week­enden spenderede jeg og et par ven­ner i Norge, og lidt til­fældigt havnede vi i en AirbnB-hytte, som også havde en rigtigt koselig (hyggelig) have. Saft, farv­er og ro Haven var ikke målet for turen, men det var en behagelig over­raskelse at se så fin en have. …

Turids have Læs mere »

Silende liv

Reg­nen silede ned i går og gav nyt liv til haven. Ærlig talt var jeg en smule bekym­ret over om reg­nen ville lade os i stikken. Vores sand­ede jord hold­er ikke længe på van­det, så nye depot­er er nød­vendigt lidt oftere end på mere fed jord. Heldigvis åbnede de øver­ste vand­han­er sig. Alt står meget …

Silende liv Læs mere »

Sommerferie og kunstskole i haven — nu også online

Som­mer­fe­rien nydes i haven. Og timin­gen er god, selvom det med var­men måske er lidt i overkan­ten 🙂 Man skal dog ikke klage. Bare der kom­mer en dråbe regn som kan holde dyr, insek­ter og planter sunde. Online kun­st­skole fra haven Udover som­mer­ferie, så har Ann-Lis­­beth udvidet sin kun­st­skole til også at have online under­vis­ning. …

Som­mer­ferie og kun­st­skole i haven — nu også online Læs mere »

Ryst busken godt

Den gam­le havesaks klip­per ok end­nu. Men selvom den er et nos­tal­gisk minde fra min mor, skal der nok nyt værk­tøj i kassen. Den er lidt hård ved hån­dled­dene den gam­le klip­per fra Gar­de­na. Buks­bom Men vores buks­bom er nu trim­met og runde. Klar til sen­som­meren. Når jeg klip­per starter jeg med øver­ste halvku­gle, og …

Ryst busken godt Læs mere »

Planter i Frigiliana

Jeg bliv­er i det lidt ekso­tiske hjørn, jævn­før for­rige blogindlæg. Denne gang fra det spanske hjørne. Frig­iliana lig­ger på den berømte spanske solkyst, hvor Ann-Lis­­beth tors­dag den 18. juli havde ferniser­ing med kunts­grup­pen Visuel, på Museo de Ner­ja. Grønne ind­slag En kort for­ret­ningsre­jse, så ferie blev det ikke til. Men dog en slen­tre­tur dagen der­på …

Planter i Frig­iliana Læs mere »

Eksotisk palmelilje i nordfynsk muld

Nord­fyn kan godt være ekso­tisk. Tro det eller lad være 🙂 Palmelil­jen gør ihvert­fald sit til at for­van­dle en lille plet til et glimt fra troperne. Om ikke andet, så i tankerne. Yuc­ca fil­a­men­tosa (som efter sigende er et fork­ert art­snavn, som bare har fået lov at blive hæn­gende), er en tør­ketålende plante. Så den …

Ekso­tisk palmelil­je i nord­fyn­sk muld Læs mere »

Mandagsfri i haven

Som­mer­fe­rien indfind­er sig først i week­enden, men så er det godt jeg kan holde mandags­fri i haven. Roserne dead­heades Gam­le rosen­knop­per skal fjernes, så der kan komme nye. I stedet for at de sæt­ter frø og optager plad­sen for en ny blomst. Hyggelig havesys­sel på en mandag med almin­delige danske som­mertem­per­a­tur­er. Bagefter skal der klippes …

Mandags­fri i haven Læs mere »

Haven i Bolius

I det nyeste num­mer af mag­a­sinet Bolius optræder under­teg­nede med en fin serie billed­er fra haven, led­saget af et inter­view om mit forhold til haven. Skrevet og fotografer­et af Julie Vöge. Artiklen beskriv­er så fint mine tanker omkring haven. Dens funk­tion for mig (og Lis­beth). Men­talt og prak­tisk. Stress­fri zone er den helt rigtige over­skrift Haven …

Haven i Bolius Læs mere »

Med vand skal have bygges

Med ual­min­deligt meget vand-sol-vand-sol og vand igen, er haven frodi­gere end nogensinde. Haven er nogen­lunde i mål med anlæggelsen, mens huset end­nu man­gler et stykke. Vi knok­ler på, og der­for er der afs­tand imellem blogindlæggene. Men nu kom­mer som­mer­fe­rien snart, og så skal I kære læsere, nok få en grundig opda­ter­ing på fornyelsen. Inde og …

Med vand skal have bygges Læs mere »

2019 i haven

Der er mange have­drømme. En af dem var at lave nogle flere video­er fra haven. Men med sti­gende aktivitet på min søster­side om bon­sai, så er det der kræfterne kanalis­eres hen. Der­for primært blogindlæg her på siden i 2019. Havens fjerde år Vi går nu snart ind i fjerde sæson med haven. Det er fan­tastisk …

2019 i haven Læs mere »

Dvale? Ikke her!

Dvale? Ikke her! Og dog. Haven er i dvale nu. Selvom tem­per­a­tur­erne stadig er milde. Et snert frost kom for­bi og fik Dahli­aerne til at klappe sam­men, og bad om at få knold­ene i hi. Men for­di jeg har haft så travlt med min anden have-side om bon­sai, med en stor pro­duk­tion af video­er har …

Dvale? Ikke her! Læs mere »

Dahliaerne skal i hus

Dahli­aerne skal snart ind for vin­teren. Det kom­mer helt an på vejret, for der er ingen grund til at tage dem ind før tid. De tåler ikke ikke frost, men lad bare blom­sterne og deres stæn­gler få en snert nat­te­frost inden de kom­mer op af jor­den. De klap­per sam­men når de har fået frosten at …

Dahli­aerne skal i hus Læs mere »

Hyggetid

Man fristes (næsten) til at blive oppe i nat og opleve den ekstra time vi får. Nu hvor som­mer­tiden afløs­es af hyggetid. Men det er nok for meget at gøre ud af det, så jeg væl­ger at sove den time ekstra. Haven overgår til mere efterårsstemn­ing nu hvor der kom­mer lidt køligere vejr. Nogle af …

Hyggetid Læs mere »

%d bloggers like this: